Website voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de de website 2ndfloor.eu, hierna te noemen "2ndfloor productions", en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De 2ndfloor productions website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de de 2ndfloor productions website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de 2ndfloor productions website afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de 2ndfloor productions website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de 2ndfloor productions  website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van 2ndfloor productions zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt 2ndfloor productions  geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de 2ndfloor productions  website slechts bevoegd de 2ndfloor productions  website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2ndfloor productions , een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de 2ndfloor productions website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de 2ndfloor productions website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij 2ndfloor productions. Dit houdt in dat er niets aan de van de 2ndfloor productions website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van 2ndfloor productions niet is toegestaan.

Privacystatement

2ndfloor productions respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de 2ndfloor productions website zo veilig mogelijk gebeurd. 2ndfloor productions verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en 2ndfloor productions wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

2ndfloor productions behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de 2ndfloor productions website bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en contact

Zie de contactpagina op deze website.

In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met de  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   van deze website:

 

Onze expertise

Expertise is veel meer dan het hebben van informatie.

Lees meer >>

Onze aanpak

Onze aanpak is modulair, dat is flexibel en voordelig.

lees meer >>

Onze portfolio

Deze klanten gingen u voor!

lees meer >>

Open source

Er zijn duidelijke voordelen van OpenSource Software (OSS) ten opzichte van traditionele (Closed Source) software.

lees meer >>


Wij willen u helpen!